Tuina massage

Tuina massage är en behandlingsform som ingår i kinesisk medicin. Med lätta strykningar, tryck på akupunktur-punkter och vibrerande rörelser balanseras energiflödet genom kroppens energibanor - meridianerna. Du ligger på en massagebänk iförd lätta kläder. Behandlingen ger lugn och ro, välbefinnande och stärker kroppens självläkande krafter.

Behandlingen tar 60 minuter.