HälsokonsultationHÄLSO-UNDERSÖKNING


Jag gör hälsoundersökningar med ES TECK, ett datoriserat hjälpmedel där man på några minuter mäter en rad olika parametrar och därigenom kan få en helhetsbild av ditt hälsotillstånd. Du får bland annat reda på hur det står till med dina inre organ, dina hormoner, mineraler, blodtryck, hjärt-kärl hälsa, sockeromsättning, eventuella inflammationer, om kroppen är försurad och mycket mer.

Utifrån resultatet från analysen samt det personliga samtalet och livsstilsformuläret som du får fylla i, får du en individuell handlingsplan för att stärka din hälsa.

Med ES TECK kan man upptäcka obalanser i ett tidigt skede så att du kan förebygga sjukdomar – ett sant friskvårdsverktyg!